Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Shop

TILLVERKAD AV FISKENÄT ÅTERVUNNEN | UPCYKLAD | LIVSCYKLAD

Angulo is a watch for active people wanting an expressive lifestyle timepice in upcycled and renewable material reflecting man and nature in harmony

Shop

Angulo är en klocka för aktiva människor som vill ha en uttrycksfull livsstilklocka i återvunna och förnybara material som återspeglar människa och natur i harmoni.

What if there was a brand a product that could reflect a cool attractive lifestyle and help drive a better lifetime for all of us on this planet. It's not only about environmental sustainability, it's about how we do better, be better, feel better, and look better in all aspects of life to experience a lifestyle for lifetime.

Story

Tänk om det fanns ett varumärke och en produkt som kunde återspegla en cool attraktiv livsstil och bidra till en bättre livstid för oss alla på denna planet. Det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet, det handlar om hur vi gör bättre, blir bättre, mår bättre och ser bättre ut i alla aspekter av livet för att uppleva en livsstil för levnadstid.