Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Once upon a time in 2019, we started with the first sketches and concepts. After 3 years of many experiences, lessons learned, prototypes, pandemic and hard work we finally started for real, or actually it all started many years ago...

For over 20 years our father has been looking for the watch to match with lifestyle, values and function, without success.

The elements of nature combined with an active lifestyle has always been key to our father – like windsurfing, mountain biking, outdoor expeditions, sailing, skiing...

Keeping a healthy lifestyle with regular runs in the woods and regular workouts in the gym is crucial habit for him to keep life flowing with maximum joy and exhilaration.

En gång i tiden 2019 började vi med de första skisserna och koncepten. Efter 3 år av många erfarenheter, lärdomar, prototyper, pandemi och hårt arbete började vi äntligen på riktigt, eller egentligen började det hela för många år sedan...

I över 20 år har vår far utan framgång letat efter klockan som matchar livsstil, värderingar och funktion.

Uppleva naturelementen i kombination med en aktiv livsstil har alltid varit viktig för vår far – genom vindsurfing, mountainbike, utomhusexpeditioner, segling, skidåkning...

Att hålla en hälsosam livsstil med regelbundna löpturer i skogen och träningspass på gymmet är en självklarhet för honom för att hålla livet flytande med maximal glädje och livskvalitet.

Finding a watch to fit his lifestyle has been impossible as there has been no watch available offering him to do better, be better, feel better and look better. We decided to find it, or rather make it, for him and also strive to make a change for the better for the future.

Through our childhood and education we have been taught and studied the reality of our world from different angles – in physics, chemistry, math – that provided insights how it all fits together, that there are clear reasons why nature is what it is. A ’code’ humans now are breaking up in different ways through ways of living.

So we asked, what if there is a product used daily that reflect an attractive style, yet aim for a better life for us all? A brand providing a new angle and statement - a lifestyle for lifetime.

Angulo was our father’s surfer nickname growing up.

Att hitta en klocka som passar hans livsstil har varit omöjligt eftersom det inte har funnits någon klocka att köpa som erbjuder honom att göra bättre, bli bättre, må bättre och se bättre ut. Vi bestämde oss för att finna det, eller snarare göra det, för honom då vi också strävar efter att göra en förändring till det bättre för framtiden. Genom vår barndom och utbildning har vi lärt oss och studerat verkligheten i vår värld från olika vinklar – i fysik, kemi, matematik – som gett insikter om hur allt hänger ihop, att det finns tydliga skäl till varför naturen är vad den är. En "kod" människor nu knäcker sönder på olika sätt genom sätt att leva. Så vi frågade oss, tänk om det skulle finnas en produkt som används dagligen som återspeglar en attraktiv stil, men som ändå strävar efter ett bättre liv för oss alla? Ett varumärke som ger en ny vinkel och ett nytt perspektiv - en livsstil för livet Angulo var vår fars smeknamn när han växte upp.

Full-Screen Image